På en let og ikke særlig intellektuel måde vil jeg over 3 dage lære dig at mediterer. Ordet meditation bruges ofte som en betegnelse for en teknik til at opnå indre ro. Der er mange 1000 forskellige måder og teknikker til at mediterer, men fælles er at meditation er et redskab til at arbejde med sindet. Hvordan en meditation virker afhænger af det, man ønsker at opnå med at meditere. At erkende sindets natur, som er ro når vi kommer ind til kernen i os selv, vil for de fleste være forbundet med stor glæde eller lyksalighed.

Læs mere her