Meditations kursus

På en let og ikke særlig intellektuel måde vil jeg over 3 dage lære dig at mediterer. Ordet meditation bruges ofte som en betegnelse for en teknik til at opnå indre ro. Der er mange 1000 forskellige måder og teknikker til at mediterer, men fælles er at meditation er et redskab til at arbejde med sindet. Hvordan en meditation virker afhænger af det, man ønsker at opnå med at meditere. At erkende sindets natur, som er ro når vi kommer ind til kernen i os selv, vil for de fleste være forbundet med stor glæde eller lyksalighed.

At mediterer vil sige at opbygge en god vane: Ligesom man dagligt tager bad for at holde kroppen ren, mediterer man dagligt for at holde sindet klart og nærværende. Ved daglig meditation opnår man større frihed til at handle på en mere fuldkommen måde i livets forskellige situationer.

Vi vil benytte os af flere forskellige teknikker. Både hvor vi selv lære at opnå en meditativ tilstand som vi kan gøre brug af i alle livets situationer. Og vi vil også benytte os af guidede meditationer, så vi stille og roligt lære at slappe sindet af og se de fordele der er ved at bevæge sig rundt i vores hverdag med en indre ro.

Der vil løbende være nye hold som er begynderkursus og der vil være løbende kurser for dig der allerede har mediteret i længere tid.