Reiki Healing 3

Hvornår kan jeg modtage Reiki 3?

Du kan modtage den tredje grad af Reiki, når du har arbejdet over en længere periode med Reiki 1 og Reiki 2. Det forventes, at du grundigt kender de symboler, der er knyttet
til de to første indvielser og at du har arbejdet med dem. Det er også vigtigt, at der er gået en vis tid inden sidste indvielse, så dit energisystem, herunder dit nervesystem, har
vænnet sig til energien fra Reiki 1 og Reiki 2. Reiki 2 kan sætte en følelsesmæssig udrensning i gang som kan tage flere måneder.

Reiki 3

Er 2 indvielser og et fjerde symbol.

• Symbolet bruges til at harmoniserer chakrene i kroppen. Indvielsen giver samtidig en enorm indvirkning af elevens forbindelse med det Højere Selv og elevens åndelige formål. Det bevæger eleven fra at have et job til at føle et kald (fra amatør til professionel) og åbner for yderligere spirituelle dimensioner.