Stress og meditation

Stress og meditation I daglig tale omtales stress ofte som en sygdom. Men stress er ingen sygdom. Tværtimod er stress en sund og nødvendig reaktion på forhold i omgivelserne (kaldet stressorer). Er stress en sygdom? Det er naturligt at blive stresset, når man fx er ved at komme for sent til toget, er bange for […]